Юридичнi та бухгалтерськi послуги. м. Київ. тел.: 044 592-71-53 тел.: 044 353-02-51 mail: order@armia.com.ua

 Бухгалтерський облік основних засобів визначає виробничу базу підприємства. Це означає, що для аналізу ефективності діяльності підприємства, важливу роль відіграє адекватність обліку основних засобів на підприємстві.

 Наша компанія пропонує Вам замовити послугу «Бухгалтерський облік основних засобів».

 Недостовірне ведення бухгалтерського обліку основних засобів може спотворити загальну картину діяльності підприємства, а також викликати ряд проблем:
– неточне числення амортизації, а звідси - собівартості і відпускних цін продукції;
– перекручування сум належного податку з майна і з прибутку;
– неправильне відображення в бухгалтерському балансі співвідношення основних і оборотних коштів;
– невірне числення ряду техніко-економічних показників, що характеризують використання основних засобів.

 В рамках послуги «Облік основних засобів на підприємстві», ми виконаємо для Вас оформлення господарських операцій – придбання основних фондів, передача в експлуатацію та вибуття. А також об'єднаємо фрагменти обліку в єдине ціле, витримавши при цьому всі вимоги нормативів.

 Замовивши послугу «Облік основних засобів на підприємстві», Ви отримаєте точні показники обсягу, стану і руху основних засобів, а також точність їх якісних характеристик.