Юридичнi та бухгалтерськi послуги. м. Київ. тел.: 044 592-71-53 тел.: 044 353-02-51 mail: order@armia.com.ua

 Ми пропонуємо до Вашої уваги послугу «Відновлення бухгалтерського обліку». Головна мета відновлення бухгалтерії полягає в адаптації документів підприємства у відповідно до вимог законодавства.

 Потреба у відновленні бухгалтерського обліку виникає на підприємствах у разі втрати документації, при зміні головного бухгалтера, а також при неналежному веденні бухгалтерського обліку раніше. Ми можемо провести відновлення бухгалтерії за ініціативою керівника, якщо він в силу якихось причин вважає, що бухгалтерський облік ведеться неналежним чином.

 Відновлення бухгалтерії слід проводити для мінімізації небажаних фінансових наслідків діяльності підприємства. Відновлення бухгалтерського обліку супроводжується поданням уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності.

 Послуга «Відновлення бухгалтерського обліку», що надається нашою компанією, включає:

– сортування та обробку первинної документації, відновлення бухгалтерських проводок;
– аналіз первинних документів організації на предмет їх відповідності законодавству;
– перевірку правильності оформлення необхідних реєстрів, відновлення та складання облікових реєстрів;
– перевірку правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податкових та інших обов'язкових платежів;
– перевірку правильності складання і заповнення податкових декларацій;
– підготовку бухгалтерської звітності організації у відповідності до вимог чинного законодавства;
– складання форми бухгалтерської та податкової, квартальної та річної звітності;
– надання консультацій щодо подальшого ведення бухгалтерського обліку;
– застосування схем оптимізації бухгалтерського документообігу в рамках замовлення.

 Ви можете замовити послугу «Відновлення бухгалтерії» як у повному обсязі, так і часткове відновлення бухгалтерського обліку (відновлення окремих ділянок).