Юридичнi та бухгалтерськi послуги. м. Київ. тел.: 044 592-71-53 тел.: 044 353-02-51 mail: order@armia.com.ua

 Управлінський облік підприємства - це комплекс процедур щодо збору та обробки інформації про майно підприємства та джерело його формування. Управлінський облік також охоплює облік господарських операцій компанії і результатів їх діяльності.

 Ви можете замовити послугу Управлінський облік у нашій компанії. В такому випадку ми надаємо Вам наступні послуги:

- Розробка методології управлінського обліку;
- Визначення фінансової структури підприємства шляхом виділення центрів фінансової відповідальності;
- Розробка управлінської облікової політики підприємства відповідно до стратегії і внутрішніх положень підприємства;
- Розробка класифікаторів управлінського обліку;
- Розробка складу, змісту і форматів управлінської звітності;
- Розробка методів управлінського обліку, витрат і калькуляція собівартості;
- Розробка управлінського плану рахунків і моделей типових господарських операцій;
- Розробка внутрішніх положень та інструкцій, що регламентують ведення управлінського обліку;
- Впровадження управлінського обліку на підприємстві;
- Складання управлінської звітності.