Юридичнi та бухгалтерськi послуги. м. Київ. тел.: 044 592-71-53 тел.: 044 353-02-51 mail: order@armia.com.ua

 Оперативне управління підприємством набуває особливої ​​актуальності в нестабільній ринковій ситуації, такій як економічна криза. Метою оперативного управління підприємством є забезпечення безперебійної, ритмічної і взаємоузгодженої роботи всіх підрозділів.

 Основна причина появи кризової ситуації на підприємстві - відсутність визначеної заздалегідь мети, тобто стратегічного управління, що враховує поточну ринкову ситуацію.

 Фахівці нашої компанії надають Вам консультаційну послугу Оперативне управління підприємством, побудовану на всебічному аналізі діяльності Вашого підприємства. При цьому враховуються такі аспекти управління підприємством, як аналіз поточного стану підприємства, а також облік факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Дуже важливу роль для оперативного управління підприємством відіграє грамотна постановка кінцевої мети управління.

Послуга оперативне управлінні підприємством, що надається нашою компанією, включає:

- Управління витратами;
- управління фінансами;
- Управління грошовими потоками;
- Управління оборотними коштами та активами;
- Управління запасами, закупівлями, витратами;
- керування продажем.